Hilal Bebek
İLETİŞİM İÇİN ARAYINIZ: +90 543 934 39 60 +90 216 999 89 58

Ölçme Ve Değerlendirme

Psikolojik  Değerlendirme, normal ve anormal davranışın belirlenmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. Gözlem, klinik görüşme, kişisel öykü alma ve psikolojik testlerin yorumlanmasını kapsamaktadır. Bu bağlamda kullanılan standart ve güvenilir bilgi kaynağı psikolojik testler, günümüzde, farklı amaçlar için sıklıkla kullanılmaktadır.
Psikolojik test ve envanterler, çocuk, genç ya da yetişkin davranışlarını, becerilerini, kişilik ve bilişsel özelliklerini standart koşullar altında tanımlamaya yardımcı olurlar. Test sonuçları, çoğu zaman sayılarla nitelendirilir ve belli sabit ölçütlere göre değerlendirilerek kişinin o alandaki profilini ortaya çıkarır.  Psikolojik testler, bireylerin yetenek, beceri, zeka, başarı  ve kişilik gibi özelliklerinin ölçülmesine yönelik farklı kriterleri ölçmeye  baz alarak geliştirilmiştir.

Beceri testleri;

Beceri testleri belli bir konuya yatkınlığımızı,  öğrenmeye yönelik potansiyelimizi ölçen yetenek testlerini ve genel potansiyelimizi ölçen zeka testlerinden oluşur.

Zekanın Ölçülmesi;

Zeka testleri genel potansiyelimizi değerlendiren bilişsel becerilerin ölçüldüğü testlerdir.  6-16 yaş arası çocukların zihinsel yeteneklerini ölçmek için Wechler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) uygulanmaktadır. 16 yaş ve üzeri  bireylerin zihinsel yeteneklerini ölçmek için  Yetişkinler için Wechler Zeka Ölçeği uygulanmaktadır (WAIS-III).

Kişilik testleri;

Kişinin bireysel özelliklerini kişisel ve toplumsal uyumunu, psikolojik problemlerini ölçmek ve davranışlarını değerlendirmek amaçlı kullanılan testlerdir. Kişilik testleri bireyin psikolojik problemlerini değerlendirmek için de kullanılmaktadır.

 

Uygulamalar

Tüm Psikolog Uygulamaları hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.