Hilal Bebek
İLETİŞİM İÇİN ARAYINIZ: +90 543 934 39 60 +90 216 999 89 58

Minessota Multifaz Kişilik Envanteri (MMPİ)

MMPİ, kişilik testi, ilk olarak 1939 yılında geliştirilmeye başlanmıştır. Zaman içerisinde yapılan değerlendirme ve araştırmalar aracılığı ile bugün ulaştığı son halini almıştır. 566 sorudan oluşan test, ABD’ de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde klinik ve işyerlerinde kullanılmaktadır. Türkiye’de orjinalinden Türkçeye çevrilerek  geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış ve  Türk toplumuna uyarlaması tamamlanmıştır.

MMPİ, bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkarır. Kişiliği tespitte en geçerli ve güvenilir test olma özelliğine sahiptir. Güvenilirlik çalışmaları kapsamında bu düzeyde geçerliliği kanıtlanmış başka bir kişilik testi Türkiye’de henüz uyarlanmamıştır.

MMPİ testinin psikiyatri kliniklerinde yaygın olarak kullanıldığı teşhis alanları şunlardır;

Depresyon, Hipokondriazis; hastalık hastalığı, hastalık ile ilgili endişeler,  Histeri; Konversiyon, Kadınlık- Erkeklik özellikleri; cinsel tercih, cinsel kimlik ve eğilimler,  Paranoya; aşırı şüphecilik ve güvensizlik, Psikasteni; saplantı ve takıntılar, Şizofreni, Hipomani; duygu durum bozukluğu, öfke patlamaları, vs., Sosyal İçe Dönüklük; çekingenlik ve sosyal izolasyon.

MMPİ testi, sadece hastalık ya da psikolojik sorunların varlığı ya da yokluğu ile ilgili bilgi vermez. Aynı zamanda kişinin genel profili, normal ve güçlü özellikleri ile ilgili de veri sağlar.  MMPİ testi, kişinin kendisini objektif ve derinlemesine tanımasını sağlamaktadır.  16 yaş ve üstü herkese uygulanan bu test, kısa kısa hazırlanmış 566 sorudan oluşmakta ve normal şartlarda ortalama 60-75 dakika sürmektedir.

Uygulamalar

Tüm Psikolog Uygulamaları hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.