Hilal Bebek
İLETİŞİM İÇİN ARAYINIZ: +90 543 934 39 60 +90 216 999 89 58

Kabul ve Kararlilik Terapisi

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı Soyadı : Hilal Bebek

Kurum/Firma: İkon Psikiyatri

Adres : Ataşehir

Eposta : hilalbebek@yahoo.com Cep :   05439343960

İletişim bilgileriniz sadece sizlere ulaşmak içim kullanılacak olup, bildiri özet CD’sinde yayınlanmayacaktır.

SUNUM BAŞLIĞI

Kabul ve Kararlılık Terapisi; “Dilin Bağlarını Gevşetmek ve Zihnin Matrixinden Kurtulmak”

SUNAN KİŞİ

HİLAL BEBEK

SUNUM ÖZETİ

Kabul ve Kararlılık Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapilerin “3. Dalga” türevleri arasında  sınıflandırılan ve  kuramsal olarak arka planı dil ve kognisyon etkileşimine dayanan bir terapi yaklaşımıdır.  İçinde kabul, farkındalık ve değerler öğelerini harmanlayan bu yaklaşım, insanın  içindeki zıt öğeleri sentezlemeyi hedeflediği  gibi kendi kuramsal karakterinin içinde de doğu ve batıyı sentezlemektedir. Kabul ve kararlılık terapisi, onarıma;  kişinin acılarını yok etmeden önce  içeri alması, misafir etmesi, öğütmesi ve uğurlaması gözüyle bakmaktadır. Ve iyileşme; sadece  psikolojik tümörü “cerrahi” bir müdahale  ile almak üzerinden değil, kişinin psikolojik bağışıklığını güçlendirmek üzerinden tanımlanmaktadır. Stresi azaltmak kadar,  kişinin psikolojik esnekliğini ve kapsama hacmini arttımak da önemlidir. KKT, değerler ve kabul gibi soyut konuları, ayakları yere basan davranışçı teoriler zemininde temellendirmektedir.  Kendiliğin, kavramlar, tanımlar , sıfatlar  ve dilin ötesinde bir kanaldan yaşantılanması ve zihin üstü bir zihnin yani metabilişsel düzeyde bir gözlemleme yetisinin kişide yeniden aktive edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda,  ne gerçeklik düşüncelerin bir çıktısı ve ne de kendilik tanımların bir uzantısıdır. Ve paradoksal bir biçimde kabul; yani içeri buyur etmek; yani gelene temas etmek;  değişimin,  acıyı işlemlemenin ,  deneyimden damıtılacak öğrenmeyi ıskalamamanın kaçınılmaz  bir öncüdür.

Uygulamalar

Tüm Psikolog Uygulamaları hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.