Hilal Bebek
İLETİŞİM İÇİN ARAYINIZ: +90 543 934 39 60 +90 216 999 89 58

Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel İlkeler

Eğitimin KONUSU; Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel İlkeler
“Matrix, Rumi, Dil ve Yanılsamalar ekseninde KKT”

AMAÇ; Kabul ve kararlılık terapisinin temel ilkeleleri, diğer psikoterapi kuramları ile ayrılan ve uzlaşan yönleriyle anlatılacaktır. Sanat ve felsefi yaklaşımlardan da faydalanılarak yapılacak olan sunumda ACT felsefesi, ana hatları ve kuramsal arka planı ile katımcılara aktarılacaktır.

EĞİTİM SONUNDA;
Katılımcılar;
1- Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin genel hatlarını öğrenecek
2- KKT temelli vaka ve davranış formulasyonları oluşturabilecek
3- KKT’nin ileri düzey ve daha derinleşmiş düzeyde eğitimleri için ve uygulama öncesinde gerekli olacak olan temel zemini oluşturabileceklerdir

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitim Detayları;

Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin Kuramsal Arka Planı
Bağlamsal Yaklaşım; İşlevsel Bağlamcılık: Fonda Ne Var?
KKT gözünden davranışçılık
İlişkisel çerçeve kuramı, dil çalışmaları ve kognisyon
Dil ilüzyonu, dilsizleşebilmek, duyusallaşmak ve zihnin treninden inmek
Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin Temel İlkeleri
Sağlık ve Sağlıksızlık Kavramları ve Psikolojik Esneklik
Defüzyon ve Kognitif Yaklaşımlar; Düşünceye mesafe alma
Değerler; “Varoluşsal Dokunuş ve Davranışçılık Perspektifinden Anlam”
Metaforik yaklaşım
Mutluluk mitleri
Farkındalık (Mindfulness) ve KKT
Yaşantısal Kaçınma
Yaratıcı ümitsizlik ve üretgen kaos
Kabul ve bağlılık
Gözlemleyen ve kavramsal kendilik; “Ben-Meta Ben ve meta düzeyde ilişkilenme
Şifa paradoksları
Ana demir atma
Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin Uygulanması, Formulasyon ve Müdahele
Teröpatik İlişki ve Teröpatik Ortam

Uzm. Psk. Hilal Bebek
Psikoloji eğitimini 2008 yılında Uludağ Üniversitesinde, Klinik Psikoloji eğitimini ise Okan üniversitesinde tamamlamıştır. Hali hazırda özel bir psikiyatri kliniğinde psikoterapist olarak çalışmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapiler, üstbilişsel süreçler, farkındalık ve kabul kavramları ile ilgilenmektedir. Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimini, yaklaşımın kuramcısı olan Steve Hayes’ten almıştır. Florida’da KKT kampına katılmanın yanı sıra Nevada Üniversitesi’nde Steve Hayes’in Phd programı kapsamındaki süpervizyon ve laboratuar çalışmalarına dahil olmuştur. Ayrıca San Francisco KKT Chapter faaliyetlerine katılarak California Üniversitesi kapsamındaki KKT Temel ilkeler eğitimini tamamlamıştır. UC. Berkeley’ de “Kaygı Bozukluklarında Üst Bilişsel Süreçler” ile ilgili eğitimleri de alarak Türkiye’ye dönmüştür.

Uygulamalar

Tüm Psikolog Uygulamaları hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.