Hilal Bebek
İLETİŞİM İÇİN ARAYINIZ: +90 543 934 39 60 +90 216 999 89 58

5-6 Aralık 2015

Bilgelik Enstitüsü

Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel İlkeleri Workshop

Eğitimin KONUSU; Kabul ve Kararlılık Terapisi Temel İlkeler

EĞİTİM SONUNDA;

Katılımcılar;

1- Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin genel hatlarını öğrenecek,

2- KKT temelli vaka formulasyonları oluşturabilecek,

3- KKT’nin ileri düzey teori ve süpervizyon çalışmalarına katılabileceklerdir.

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitim Detayları;

Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin Kuramsal Arka Planı

Bağlamsal Yaklaşım; İşlevsel Bağlamcılık

KKT gözünden davranışçılık

İlişkisel çerçeve kuramı, dil çalışmaları ve kognisyon

Metaforlar

Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin Temel İlkeleri

Hexaflex

Sağlık ve Sağlıksızlık Kavramları

Psikolojik Esneklik

Defüzyon ve Düşünceye mesafe alma

Değerler; “Varoluşsal Dokunuş ve Davranışçılık Perspektifinden Anlam”

Metaforik yaklaşım

Mutluluk mitleri

Farkındalık (Mindfulness)

Yaşantısal Kaçınma

Yaratıcı ümitsizlik ve üretgen kaos

Kabul ve bağlılık

Gözlemleyen ve kavramsal kendilik;

Şifa paradoksları

Ana demir atma

Kabul ve Kararlılık Terapisi’nin Uygulanması

Formulasyon ve müdahele

Olgu sunumları

Farklı bozukluklarda KKT

Teröpatik İlişki ve teröpatik Ortam

Diğer 3. Dalga terapiler ve uzlaşma kavşakları

Uygulamalar

Tüm Psikolog Uygulamaları hakkında buradan bilgi alabilirsiniz.